new_page

මෙම වෙබ් අඩවිය කඩිනමින් යාවත්කාලින කිරීම මේ දිනවල සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර ඔබගේ පහසුව සඳහා එම යාවත්කාලීන කරන වෙබ් පිටු මෙහි පහතින් සඳහන් කර ඇති බව දන්වමි.

  1. ICT OL Grade 10
  2. ICT OL Grade 11
  3. ICT AL Grade 12-13
    • Unit 01 - ICT in Knowledge based Society
    • Unit 12 – The Role of ICT in Business
    • Unit 13 - New Trends & Future Directions of ICT